Passproblem efter haveri hos polisen

Uppdaterad: 18:45
Dataproblemen som gjorde att det inte gick att få provisoriska pass utfärdade på svenska flygplatser och passcentraler löstes på lördagskvällen.

Dataproblemen uppstod på fredagskvällen, och gjorde det bland annat omöjligt för polis att komma åt folkbokföringsuppgifter.

Den som kunde identifiera sig med till exempel körkort kunde ändå få ut ett pass av polisen. Ärendet har högprioriterats, och polisen kallade in ett stort antal tekniker för att lösa problemet.

Rikspolisstyrelsen uppger att ett tiotal personer har blivit direkt drabbade under haveriet.