Många tomtägare kan ha fått för hög skatt

Förra året avskaffades fastighetsskatten och ersattes med en avgift på 6 000 kronor. Men för den som äger en obebyggd tomt utgår fortfarande skatt med en procent av taxeringsvärdet. För dessa är dock risken stor att taxeringsvärdet är felaktigt, hävdar Villaägarnas riksförbund.

Sex av tio tomter har ett för högt taxeringsvärde, enligt Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör på Villaägarna.

– Det värsta exemplet på för högt taxeringsvärde i det här underlaget det handlar om över tre miljoner för högt, det vill säga 30 000 kronor, säger Elisabeth Österman på Villaägarnas riksförbund.

Tomten i det här exemplet ligger i Österåker utanför Stockholm. Men det är felaktiga taxeringsvärden över hela landet, enligt Villaägarna. Bara en enda procent av taxeringsvärdena hamnar helt rätt.

Taxeringsvärdet för obebygda tomter ska vara 75 procent av marknadsvärdet. Men när Villaägarna granskade samtliga 16 500 tomtförsäljningar, som används för att få fram den nya fastighetstaxeringen, var det alltså väldigt få som överensstämde med verkligheten.

Granskningen visar att sex av tio har fått ett för högt taxeringsvärde. Det genomsnittliga felet motsvarare en höjd skatt för tomten på drygt 1 300 kr. Skatten beräknas som en procent av taxeringsvärdet.

Nu fungerar systemet dåligt åt båda hållen. Fyra av tio tomter har fått ett för lågt taxeringsvärde. Men det hjälper inte tycker Elisabeth Österman.

– Det är en klen tröst för de som får betala för mycket att andra får betala för lite.

Så det jämnar inte ut sig för staten?

– För staten jämnar det ut sig men definitivt inte för enskilda människor.

Vanliga människor kan drabbas på ett sätt som knappast varit avsikten, säger Villaägarna. Till exempel kan en obebyggd tomt, där till exempel arvingar ännu inte hunnit bygga, ge en så hög skatt att de tvingas sälja.

Höga marktaxeringsvärden är också viktiga för tomträttshavare. Det ger högre friköpspriser och högre avgälder. Den här taxeringen måste bli en fråga för regeringen, anser Villaägarna.

– Den kritik vi riktar mot systemet den riktar vi inte mot Skatteverket eller mot Lantmäteriet utan det riktas direkt till regeringen som använder det här systemet som underlag för beskattning.

Så vad är ert krav?

– Vårt krav är att man avvecklar taxeringssystemet, säger Elisabeth Österman.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se