Krisen gör det svårare att få socialbidrag

De skenande socialbidragskostnaderna hos kommunerna riskerar att göra det svårare att få socialbidrag. Det tror nära var fjärde chef för försörjningsstöd i 200 av landets kommuner, i en undersökning som Akademikerförbundet SSR låtit göra. Åtta av tio chefer uppger att de inte kommer att klara årets budget.

– Vi ligger ungefär på rikssnittet. Vi har en ordentlig ökning på försörjningsstödet. Jag kan inte se att vi kommer få någon minskning under hösten, utan snarare ytterligare en ökning, säger Mats Berglund, sektionschef för försörjningsstöd på kommunen i Kalmar.

Kommer du att klara budget?

– Nej, långt ifrån. Jag gissar på cirka 30 procents överskridande.

Vad kommer ni att göra?

– Än så länge har vi i kommunen haft väldigt förstående politiker, som faktiskt har gått in och stöttat upp. Men det är ju så att man inte har någonting att stötta upp med längre, även politikerna har slut på sina källor, säger Mats Berglund.

Krisen och arbetslösheten har drabbat socialtjänsten mycket snabbare och hårdare än vad de flesta befarat. I dag är köerna långa på kommunernas socialkontor.

Redan under första kvartalet i år ökade socialbidragen snabbare än prognostiserat, och nu pekar Akademikerförbundet SSR:s nya undersökning i juni på att bidragen skenar, i genomsnitt har de ökat med 28 procent.

Nära nio av chefer för kommunernas försörjningsstöd räknar dessutom med att det blir värre. Enligt Christin Johansson, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, kommer en stor ökning av nya, unga socialbidragstagare redan nu, efter skolavslutningarna.

– En stor grupp nya ungdomar kommer ut och ska söka sitt första arbete, och trycket kommer med andra ord att fortsätta öka. Nu är det viktigt att man rustar inom socialtjänsten att man anställer fler socialsekreterare för att klara det här. För det blir annars en helt orimlig arbetssituation, och det riskerar att gå ut över kvalité, service och rättsäkerhet för medborgarna och det är inte acceptabelt, säger Christin Johansson på Akademikerförbundet SSR.

Nu har socialkontor börjat skära i verksamheten. Många uppger att det är öppenvård och placeringar av utsatta barn och unga, som kan komma att drabbas.

Rätten till socialbidrag är noga reglerad i Socialtjänstlagen, men den riskerar ändå också att påverkas. 23 procent av de tillfrågade cheferna, inom kommunernas individ- och familjeomsorg, uppger att det kan bli svårare att få socialbidrag i fortsättningen.

– Jag kan ju bara svara för oss. I vårt perspektiv har vi sagt att det inte ska vara så. Vi måste ju skära i det som vi inte nödvändigtvis måste göra enligt lag. Vi måste ju sköta vår myndighetsutövning. Det blir ju att dra ned på kvalitén, det finns inga andra vägar att gå, inga som helst genvägar, säger Mats Berglund, sektionschef för försörjningsstöd Kalmar kommun.

Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se