Regeringsförslag:

”Förläng skolplikten ett år”

Regeringen vill förlänga skolplikten med ett år för elever som inte får godkänt i grundskolan.

Enligt förslaget är det kommunen som ska kunna bestämma att en elev måste gå i skolan till och med 17 års ålder, jämfört med 16 år som gäller idag, skriver Dagens Nyheter.

Det vanliga är att elever börjar nionde klass, samma år som de fyller 15. Skolplikten, eller tvånget att gå i skolan, upphör samma år elever fyller 16 och vårterminen slutar.

Det betyder att elever som går om något år i skolan, exempelvis femman eller sjuan, inte måste gå ut nionde klass. Deras skolplikt upphör när det är skolavslutning i åttan.

Och många hoppar av, enligt regeringen, som i förslaget till ny skollag vill utöka skolplikten med ett år för att fler elever ska fullfölja grundskolan. Det är kommunen där eleven bor som ska fatta beslutet om att tvinga elever som vill hoppa av att gå ett år till.

Det är är ett av många förslag i till en ny skollag som regeringen kommer att berätta om i sin helhet i morgon.

Det gäller många och stora förändringar av skolan, de viktigaste på 20-30 år enligt många i skolvärlden, som tycker att dagens skollag är omodern och uråldrig.

Några viktiga nyheter är att:

- elever ska kunna överklaga om de får för lite stöd och hjälp i skolan

- skolor ska kunna tvingas betala böter/vite om de vägrar rätta till brister och olagligheter

- skolmaten ska vara näringsriktig

- eleverna måste få tillgång till kuratorer och psykologer

- grundskoleelever ska få stängas av en vecka

- elever med funktionshinder ska få lättare att välja friskolor.

För sju år sedan kom skollagsutredningens förslag, som Socialdemokraterna inte kom överens om med Miljöpartiet och som därför lades i malpåse.

Alliansregeringens förslag i morgon ska först skickas ut på remiss. Om det sedan godkänns i riksdagen kan det träda i kraft och börja gälla 2011.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se