SMHI varnar för översvämning

Regnet över vissa delar av landet har medfört så höga flöden i små vattendrag att SMHI utfärdar en så kallad klass 1-varning, den lägsta varningen för översvämningsrisk. Varningen gäller delar av Uppsala samt Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.