Rusning efter id-kort skapar lång kö

Det är mycket hårt tryck på landets Skattekontor sedan den 1:a juni då Skatteverket tog över uppdraget att utfärda id-kort.

På drygt två veckor har Skatteverket tagit emot 3 600 ansökningar om id-kort, och det har orsakat väntetider på upp till sex timmar på skattekontoren.

Hårdast har trycket varit på kontoren i storstäder som Malmö, Stockholm och Göteborg. Även i Norrköping och Uppsala har väntetiderna varit långa.

Sammanlagt tar 23 besökskontor runt om i landet emot ansökningar. Skatteverket har tagit in extrapersonal och utökat öppettiderna.