Nittiotalister får svårt att hitta bostad

Eftersom bostadsbyggandet i och med lågkonjunkturen sjunkit kraftigt, tror Boverket att framför allt de som är födda på 1990-talet kommer att drabbas av en svår bostadsbrist.

– Även om antalet bygglov ligger på en hög nivå, skjuts många byggprojekt nu upp, säger Hans-Åke Palmgren, som är analytiker på Boverket, till tidningen Dagens Industri.

Antalet nya bostäder väntas enligt Boverket i år hamna på 15 000, och nästa år tros siffran stiga till 16 500. Det blir i sådana fall den lägsta nivån under hela 2000-talet.