Dykolyckorna minskar inte

Trots regelbunden information om riskerna med att dyka på för grunt vatten sker ingen märkbar minskning av olyckorna, enligt Rehab Station Stockholm, där de allra flesta ryggmärgsförlamade vårdas. (Radio Stockholm)