LO minskar sitt ägande i Aftonbladet

Uppdaterad: 12:20
Den fackliga organisationen LO säljer merparten av sina aktier i Aftonbladet till den norska mediekoncernen Schibsted. Därmed förlorar LO det majoritetsägande som organisationen tidigare haft i tidningen.

Men trots aktieförsäljningen har tidningen inte spelat ut sin roll som viktig röst för LO, säger Kjell Ahlberg, kanslichef på LO.

– Det är oerhört viktigt att det finns en socialdemokratisk motpol på kvällstidningssidan. För det första vill vi ha kvar den påverkan på Aftonbladets ledar- och kultursidor som vi har haft tidigare. För det andra vill vi också vara med på den resa som Aftonbladet gör. Vad vi avhänder oss är egentligen makten vid bolagsstämman genom att vi inte längre är majoritetsägare, säger han.

LO behåller alltså nio procent av sitt ägande i Aftonbladet, tidigare kontrollerade man 50,1 procent.

Efter dagens affär äger Schibsted 91 procent av tidningen. För den norska mediekoncernen handlar det om att få en klarare struktur på det man äger i Sverige, säger Schibsted Sveriges vd Raoul Grünthal.

– Om man har 91 procent har man bland annat koncernbidragsrätt. Det är en viktig rätt. Men det är också det att om man äger ungefär lika mycket båda två finns det risk för otydlighet. Med 91 procent är det väldigt tydligt vem som är huvudägare, säger han.

Vilka möjligheter ger koncernbidragsrätt?

– Det innebär att man kan föra pengar mellan de olika delarna av koncernen på ett smidigare sätt, säger Raoul Grünthal.

Schibsted äger också Svenska Dagbladet och Raoul Grünthal säger att man vill hitta samordningsvinster mellan de båda tidningarna.

Men att det pågår ett arbete som syftar till en sammanslagning, att skapa en "Svenska Aftonbladet", förnekar han.

Hur mycket Schibsted betalar för aktierna i Aftonbladet är hemligt, men enligt bedömare kan det handla om mellan 50 och 100 miljoner kronor. Det är siffror som Schibsted Sveriges ordförande Gunnar Strömblad också bekräftar för TT.

Vad LO ska göra för pengarna är än så länge ganska oklart.

– Vad vi kommer att titta vidare på om vi ska göra nya satsningar inom nyhetsförmedling och opinionsbildning. Vi ser ju att det finns intressanta delar inom nyheter som inte täcks fullt ut för våra medlemmar. Det kan exempelvis var arbetsmarknadsjournalistik, säger Kjell Ahlberg på LO.

Robert Sennerdal
robert.sennerdal@sr.se