Sverige till Somalia även nästa år

EU förlänger sin insats mot pirater utanför Somalias kust i ett år. Insatsen ska pågå till mitten av december nästa år, beslutade EU:s utrikesministrar vid ett möte i Luxemburg i dag. Från svensk sida är man beredd att skicka ytterligare en styrka.

Tre svenska örlogsfartyg finns i området just nu för att skydda sjöfarten, och försvarsminister Sten Tolgfors (M) är beredd att skicka dit en ny styrka nästa år, gärna tillsammans med andra nordiska länder.

– Sverige går nu in i ett ordförandeskap i EU och det är viktigt för oss att visa ledarskap också i de här frågorna. Vi ser att problemet med pirater utanför Somalias kust inte kommer att vara borta under det här året och det är också många andra länders analys. Vi behöver förlänga insatsen, både för att skydda FN:s matleveranser, men också den civila sjöfarten, säger Sten Tolgfors.

Varför tittar ni först och främst på en nordisk styrka som skulle kunna skickas ner till Somalia nu?

– Det handlar om att vi får en högre effekt, men också en bättre ekonomisk effektivitet när vi gör saker tillsammans. Ju mer vi gör tillsammans, desto längre räcker pengarna.

Hur mycket är du beredd att lägga på det?

– Nu blir det ett skede där vi tittar på olika alternativ inför nästa bidrag. Ska det vara korvetter? Ska det vara Karlskrona, som är ett större fartyg till exempel? Och i det ligger också att man beräknar vad kostnaden kommer bli för en kommande insats, säger försvarsministern.

Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se