Allt fler åklagare hotas och trakasseras

Åklagare är den grupp inom rättsväsendet som är mest utsatt för trakasserier och hot som syftar till att påverka deras arbete. Enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet har trakasserierna mot åklagare ökat.

Förklaringarna tros vara att fler åklagare anmäler trakasserier men också den ökade satsningen mot den grova organiserade brottsligheten.

– Allt ifrån att man känner obehag när något händer till att det här obehaget kan stanna kvar. Att man undviker vissa ärenden och beslut, att man funderar på att byta yrke, säger utredare Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, Brå. 

Går det att säga något om vilken effekt det här får på rättsäkerheten i Sverige? 

– Vi ser ju vissa svar som tyder på att det finns en oro på vissa arbetsplatser. Där måste man ju jobba väldigt mycket för att minska självcensur. 

Brå har i sin kartläggning fått svar från 1 100 domare och åklagare. Av åklagarna säger alltså en av fyra att de under de senaste 18 månaderna utsatts för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse som syftade till att påverka deras arbete.  

Det är en ökning jämfört med en studie för fyra år sedan, och det är trakasserierna som ökat. Då sa 11 procent att de utsatts, nu är det 21 procent. 

– Det kan handla om markeringar, att man genom obehagliga blickar eller sitt kroppsspråk indikerar någon form av hot, säger utredare Johanna Skinnari. 

Ökningen har enligt Brå har två förklaringar. 

– Det första är att man inom åklagarmyndigheten har satsat väldigt mycket mot otillåten påverkan. Man pratar om en nolltolerans och uppmanar åklagare att anmäla. Det gör kanske att man blir mer uppmärksam på trakasserier. Sedan menar man också att man satsar mycket mer mot organiserad brottslighet, och det är en typ av påverkare som ofta tar till trakasserier eller icke straffbara hot, säger Johanna Skinnari på Brå. 

Mikael Svensson är säkerhetschef på Åklagarmyndigheten. I ett säkerhetsskåp har han akter som innehåller uppgifter om åklagare som tagit emot så allvarliga hot att de behöver skydd, till exempel larm i hemmet. 

Enligt Brå:s rapport säger åtta procent av åklagarna att de utsatts för rena hot, men enligt Mikael Svensson är det ovanligt att trakasserier och hot övergår i våld. 

– Att det övergår till rena våldshandlingar är väldigt ovanligt, säger säkerhetschef Mikael Svensson. 

Men något som bekymrar Mikael Svensson är att var tredje åklagare som utsätts för så kallad otillåten påverkan, enligt Brå:s rapport inte rapporterar det. 

– Man kan tycka att det här är en så liten sak att man inte väljer att föra det vidare, men det kan också vara så att någon inte vågar föra det vidare. Det är frågor som vi måste jobba vidare med inom myndigheten, säger Mikael Svensson, säkerhetschef på Åklagarmyndigheten. 

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se