Skolor sparar på specialpedagoger

Grundskolorna i Stockholms kommun måste numera betala 650 kronor i timmen för att anlita en specialpedagog. Det har gjort att skolorna anlitar färre pedagoger. Deras uppgift är att se till så att elever med funktionshinder får den undervisningen som de ska. (Radio Stockholm)