Skatteverket sa nej till Saabs ackord

Svenska staten, i det här fallet Skatteverket, godkände inte det ackord där Saab Automobiles skulder skrivs ner till en fjärdedel.

Ackordsförhandlingarna i tingsrätten godkändes ändå eftersom de flesta fordringsägare gick med på skuldnedskrivningarna, bland andra Peter Hallberg från Saabåterförsäljarnas förening.

– Det som är kvar av våra skulder är så lite så det spelar inte så stor roll just nu, säger Peter Hallberg.

Hur mycket pengar är det som Saabåterförsäljarna nu riskerar att mista genom det här ackordet?

– Det är någonstans mellan fem och tio miljoner, säger Peter Hallberg

Delat på 40, 50 återförsäljare?

– Ja, vi har klarat oss bra. Vi har fått betalt under spelets gång och det har fungerat skapligt. Vi är nöjda med rekonstruktionen och de pengar som vi har fått på vägen, säger Peter Hallberg.

Kommer antalet Saabhandlare ligga på samma nivå som i dag i framtiden?

– Ingen aning, det är de frågorna som vi naturligtvis vill ha svar på den närmsta framtiden. Ska Saab producera 130 000 bilar så måste vi anpassa våra delar av organisationen så att det stämmer överens. Än är det för tidigt att säga, vi avvaktar mer information, säger Peter Hallberg.

Hur ser du på det här med att stresstesta Saab och bara producera 70 000 bilar?

– Vi stresstestar våra anläggningar varje dag men det är väl bra att man har olika scenarion att jobba mot. Huvudsaken är att man förmedlar det till både leverantörer och vi i den andra delen av kedjan så att vi är beredda på vad som händer, säger Peter Hallberg.

Ni får anpassa kostymen därefter?

– Givetvis måste vi göra det, säger Peter Hallberg.

Jens Möller
jens.moller@sr.se