Domare i länsrätterna ofta hotade

Det är vanligt att domare i länsrätterna i Sverige utsätts för hot. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Som Ekot tidigare berättat så utsätts åklagare för allt fler hot och trakasserier, men domare är alltså också utsatta, och utsätts för rena hot lika ofta som åklagare.

– I och med att vi handlägger mål, där den enskilde befinner sig i en utsatt och kanske desperat situation, jag tänker då på mål som omhändertagande av unga, missbrukare och psykiskt störda, bistånd enligt socialtjänstlagen, så kan den enskilde uppleva stor frustration och utsatthet, säger Håkan Åberg, rådman i länsrätten i Stockholm.

Det är första gången som Brå har undersökt hur domare i länsrätterna utsätts för hot, trakasserier, skadegörelse och våld, som syftar till att påverka deras arbete. 14 procent svarar i undersökningen att de råkat ut för det under de senaste 18 månaderna. Det är fler än domarna i tingsrätten, som hanterar brottmål, där 11 procent säger sig vara utsatta.

När det gäller hot är skillnaden ännu större; åtta procent av domarna i länsrätterna har hotats mot tre procent av tingsrättsdomarna. En skillnad, som enligt Johanna Skinnari, utredare på Brå, kan ha sina förklaringar.

– Många personer som är involverade i brottmål räknar också med att man kanske ställs inför tingsrätten, och man kalkylerar med det i brottsligheten på ett sätt som de som hamnar i länsrätten kanske inte gör, säger Johanna Skinnari.

Enligt undersökningen från Brå är domare i länsrätterna alltså lika utsatta för direkta hot som åklagare.

Men det är en bild som man inte känner igen på länsrätten i Stockholm. Där har man ungefär tio händelser varje år som är så allvarliga att de rapporteras till domstolens säkerhetsansvarige. Fler säger alltså att de är utsatta i Brås undersökning, än de som rapporterar det till den egna domstolen.

– Vi känner till att det här är enskilda som är utsatta, och oöverlagda uttalanden kan då kanske tolereras i en större utsträckning av domare hos oss, än på andra håll, säger Håkan Åberg, rådman i länsrätten i Stockholm.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se