Onödig väntan ger längre sjukskriving

Läkare sjukskriver ofta längre än nödvändigt utan medicinskt motiv, enligt en omfattande undersökning som Karolinska institutet presenterade i dag.

Förutom väntan på behandling, väntar också läkarna på utredningar som ska göras hos bland annat försäkringskassan.

Det här är kostsamt för samhället och den sjukskrivne drabbas på flera sätt, säger Kristina Alexandersson, projektledare för undersökningen.

– Det kan ha negativa hälsokonsekvenser. Andra sjukdomar kan utvecklas eller de som man är sjukskriven för kan förvärras. Karriärmöjligheter kan försämras, sociala kontakter kan försämras, livsstilsbeteenden kan utvecklas som i längden inte är så bra för ens mående på olika sätt, säger Kristina Alexandersson.

Karolinska Institutets undersökning bygger på en omfattande enkät till samtliga yrkesverksamma läkare i Sverige. Av dessa svarade 22 500 läkare, alltså 61 procent.

15 procent av läkarna uppger att de någon gång i månaden fått sjukskriva längre i väntan på utredning hos försäkringskassan. Och 24 procent uppger att de väntat på försäkringskassan åtminstone några gånger per år. Dessutom uppger 36 procent av läkarna att Försäkringskassan ifrågasätter deras bedömningar, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare undersökningar och bidrar till längre sjukskrivningar.

Försäkringskassans programdirektör Sivert Gårdestig säger att onödigt långa sjukskrivningar är oacceptabla.

– Det känns ju väldigt bra att den här rapporten kommer fram så att man kan synliggöra de orsaker som finns.

Men enligt Gårdestig har läkarna själva stor del i att väntetiderna blir för långa. Bara vart fjärde medicinskt underlag som skickas in till försäkringskassan är komplett ifyllt, säger han.

– De underlag som läkarna skriver in till oss saknar uppgifter omkring det ena och det andra som gör att vi inte kan fatta beslut på det underlaget. Utan vi måste komplettera deras beslut så att vi kan fatta rätt beslut om det är rätt till ersättning, säger Sivert Gårdestig.

Men den här förklaringen övertygar inte Kristina Alexandersson som är ansvarig för Karolinska institutets undersökning.

– Om försäkringskassan verkligen underkänner intyget och det ska förmedlas till läkaren och läkaren ska skriva ett nytt, då kan det förlänga sjukskrivningsintygen. Oftast så har inte försäkringskassan förmedlat det här till läkarna och det har inte efterfrågats hög kvalitet från försäkringskassan i så stor utsträckning förut, säger Kristina Alexandersson.

Zana Schiroyi
zana.schiroyi@sr.se