Carlgren kritiserar Naturvårdsverket

Flera skogsägare, som har träffat avtal med Naturvårdsverket om att sälja värdefulla skogsområden till naturreservat har inte fått betalt. Regeringen har skurit ner anslaget till biologisk mångfald, men miljöminister Andreas Carlgren anser att det inte saknas pengar, utan att Naturvårdsverket har prioriterat fel.

– Det finns mycket gott om pengar från regeringens sida och det kommer att vara en mycket viktig uppgift från Naturvårdsverket att se till att pengarna kommer hela vägen fram, säger Andreas Carlgren.

Gör de inte det i dag?

– Det vill jag få ordentligt redovisat. Jag är inte säker på det i dag.

Varför det?

– Det återstår för Naturvårdsverket att redovisa, jag vill se det ordentligt och tydligt redovisat. Regeringen satsar stora pengar och jag vill att de ska komma hela vägen fram till det de var menade för, säger Andreas Carlgren.

Men Bo Lundin, chef för områdesskydd på Naturvårdsverket anser att det är anslagsminskningen, som är största orsaken till problemen.

– Anslaget har krympt med ungefär 200 miljoner kronor så det har drabbat den delen av vår budget förstås.

I den fördelningsbudget för biologisk mångfald, som Naturvårdsverket har gjort, används större delen till att köpa in värdefull natur, mest skog, och till skötsel av naturreservat och nationalparker. 

De återstående pengarna går till en rad olika ändamål, bland annat inventeringar, byggnader, information om djur och natur, vattenvård och internationellt arbete. 

Men nu tvingas Naturvårdsverket att strypa en del av de pengarna för att kunna betala markägare för naturreservatsbildningar, säger Bo Lundin.

– Den största omprioriteringen rör byggnader och anläggningar inom naturreservat och nationalparker där vi senarelägger en hel del av de investeringarna till kommande budgetår i stället.

Där fanns det 80 miljoner kronor, då kan man undra vad byggnader har byggnader i anslaget biologisk mångfald att göra?

– Vi och länsstyrelserna bygger en mängd olika anläggningar. Det kan vara driftsbyggnader för jordbruk, stugor på vandringsledssystemet och mottagningsanordningar.

Regeringen har haft synpunkter på det här och haft kontakt med generaldirektören om hur ni har fördelat anslagen. Hur ser du på att regeringen har synpunkter på hur ni fördelar?

– Omprioriteringen som vi gör nu den gör vi för att vi har sett att det finns många markägare som väntar på ersättning och som vi måste kunna klara ut under det här året. Så det är ett problem som vi själva har sett under våren, att vi måste få fram mer pengar.

Bo Lundin vill inte säga vilken summa som omprioriteringen kan ge, men det kan bli uppemot 100 miljoner kronor till, som länsstyrelserna får använda för redan beslutade avtal om skydd.

– Det håller vi på att bereda just nu och kommer att fatta ett beslut om en viss omdisponering av årets pengar för att frigöra mer pengar till ersättningar till markägare.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se