Gåva till forskning kan bli avdragsgill

En utredning föreslår att det ska bli möjligt att göra skatteavdrag för gåvor till forskning och ideella organisationer.

Den så kallade gåvoincitamentsutredningen överlämnades i dag till finansdepartementet.

Om förslagen går igenom beräknas forskning och ideell verksamhet få ett tillskott på ungefär 800 miljoner kronor per år.

Regeringsalliansen, främst Kristdemokraterna, har drivit på för att införa rätt till skatteavdrag vid gåvor.