Nedläggning av Jas-utredning kritiseras

Sverige får kritik från industriländernas samarbetsorganisation OECD. Kritiken riktar sig mot att den svenska utredningen om mutor och stridsflygplanet Jas Gripen, nu lagts ned.

Frågan är om Sverige kan leva upp till sitt åtagande inom OECD:s konvention mot mutor, säger Mark Pieth, som är ordförande i OECD:s arbetsgrupp mot mutor.

I förrgår meddelade överåklagare Christer van der Kwast att han lägger ned den svenska utredning som gäller misstänkta mutor när stridsflygplanet Jas Gripen skulle säljas i Tjeckien, Ungern och Sydafrika.

Nedläggningen av utredningen får OECD att reagera.

Sverige har liksom 38 andra länder skrivit på OECD:s konvention mot mutor. Här finns riktlinjer för hur korruption ska bekämpas effektivt. 

Enligt chefsåklagare Christer van der Kwast har bara en person arbetat med Jas-utredningen. Och Mark Pieth, chef för OECD:s arbetsgrupp mot mutor ställer frågan om Sverige lagt ner tillräckligt med energi och ansträngningar på fallet.

Även den ideella organisationen Transparency International, som utvärderar hur länder hanterar korruption, tycker att Jas-utredningen väcker frågor.

I organisationens nästa rapport om hur världens länder motverkar mutor, kommer omdömet om Sverige att försämras. Man har bara skött sig medelmåttigt, enligt den nya bedömningen, säger ordföranden för svenska Transparency, Sven Hirdman.

– När vi har studerat det utkast som vi har fått från Berlin så är det klart att det har vägt in den otydlighet som handläggningen av Jas-affären innebär. De bristande resurser som har kunnat användas så att man inte har kunnat säga vad som är rätt eller fel.

– Så det har lett oss till att instämma i den här bedömningen att genomförandet i Sverige är medelmåttigt vad det gäller konventionsbestämmelserna, säger Sven Hirdman.

Vid arbetsgruppens nästa möte i oktober kommer Sverige att få lämna en förklaring.

Även Tjeckien, Ungern, Schweiz och Storbritannien kommer att få lämna in synpunkter i diskussionen om det var en lämplig tidpunkt att lägga ner fallet.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se