Allt fler kommuner inför rökfri arbetstid

Rökning på arbetstid är på väg att stoppas för kommunanställda på många håll i landet. Nästan var fjärde kommun har bestämt att arbetstiden ska vara helt rökfri.

Det framgår av en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort, skriver Dagens Nyheter.

Röfri arbetstid innebär att det bara är tillåtet att röka på raster som inte räknas in i arbetstiden, till exempel lunchrasten.

Sveriges Kommuner och Landsting frågade i mars alla Sveriges 290 kommuner vad som är avgörande för att förhindra tobaksanvändning. Av de 220 kommuner som svarade på enkäten har 63 fattat beslut, i fullmäktige eller liknande, om att införa rökfri arbetstid. 33 har redan infört reformen.