Miljarder till psykvården utan effekt

De miljardbelopp som staten har anslagit till psykvården har haft liten effekt. En utredning som Riksrevisionen har gjort visar att bidragen till vården av psykiskt sjuka endast haft marginell betydelse.

I rapporten skriver revisorerna att större delen av pengarna har betalats ut villkorslöst i form av det generella statsbidraget till landstingen.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att omfördela stödet. Studien omfattar åren 2001 till 2007.