Wallström kritiserar ordförandeval

På EU:s toppmöte i Bryssel i dag väntas ett avgörande om vem som ska bli EU-kommissionens nye ordförande. Nuvarande ordföranden Barroso är ende kandidat. Ändå är det oklart om valet av honom i dag blir definitivt, eller bara tillfälligt för att göras om till hösten. Svenska EU-kommissionären Margot Wallström är djupt kritisk till hur valet görs.

– Jag gillar inte det där. Och jag tror att väldigt många tycker att det är dags att den här proceduren som skett bakom stängda dörrar, att det får blir en större öppenhet, allt ifrån hur man utser kommissionärer till kommissionsordförande. Jag liknar det nästan vid hur man utser en ny påve, att det ska komma vit rök från rådet, och jag tror inte att det inger särskilt stort förtroende, säger Margot Wallström.

Stängda dörrar är ändå vad det blir i kväll när Barrosos framtid avgörs. För det är på regeringschefernas middag i kväll, som valet av EU-kommissionens ordförande ska diskuteras.

Frågan är om regeringscheferna ska säga att de vill ha Barroso från och med nu och fem år framåt, eller om regeringscheferna ska säga att "du får fortsätta nu, men vi bestämmer inte ditt omval förrän i höst".

Wallström menar att allt annat än ett definitivt val försvagar EU-kommissionen i höst, då Sverige är EU:s ordförandeland.

Socialistgruppen i Europaparlamentet har hotat att blockera Barroso, och Margot Wallström är också kritisk mot sina partikamraters sätt att agera.

– Om de inte har ett alternativ så blir ju också trovärdigheten mindre. Jag gillar inte det som bara upplevs som ett spel för gallerierna.

Hur menar du då?

– Ja, om man säger att "vi gillar inte den här kandidaten", men man har ingen annan kandidat, man har igen annan att stödja. Jag tycker att man måste vara tydlig med det. Jag är kritisk till hur det här har hanterats från början, jag hade gärna sett att det i så fall hade funnits en alternativ kandidat, säger EU-kommissionären Margot Wallström.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se