Polis och åklagare oeniga om OECD-kritik

Uppdaterad: 18:33
Kritiken från Industriländernas samarbetsorgan, OECD om att Sverige agerar dåligt i kampen mot korruption, har fått polis och åklagare att hamna på kollisionskurs. Åklagarna hävdar att polisen tilldelar få utredare och de få har fel kompetens. Det är en nyhet för rikspolischefen Bengt Svenson, som lovar ta upp frågan under sommaren.

– Den här kritiken når mig nu för första gången om resursbristen och kompetensbristen. Jag får diskutera med berörda länspolismästare hur situationen är och sedan förutsätter jag att det här blir en diskussion mellan riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen, säger Bengt Svenson.

Men rikspolischefens ord får mothugg från överåklagaren Chister van der Kwast.

– Den frågan har varit aktuell under lång tid och har också diskuterats mot Rikspolisstyrelsen i form av rikspolischefen mot rikskriminalchefen, mot länspolismästaren i Stockholm. Det har varit en lång historia med många inslag. Att säga att han är oinformerad, det förvånar mig högligen.

Ljuger han?

– Jag vill inte uttrycka mig på det sättet. Den uppgift han lämnar om att han inte känner till detta förvånar mig.

Det är just Christer van der Kwast som i tisdags lade ner förundersökningen kring misstänkta mutor som Saab ska ha betalat utomlands för att få sälja Jas.

En enda utredare arbetade med fallet.

Och enligt van der Kwasts chef, statsåklagare Nils-Erik Schultz, är det inte ovanligt med stora utredningar som misslyckas på grund av att polisen tilldelar för få utredare till korruptionsmål.

Dessutom har utredarna fel kompetens, säger Nils-Erik Schultz.

– De har inte sökt till polishögskolan för att ägna sig åt sådant här utan för lite mer spännande saker, som att köra radiobil, de är ofta duktiga på att skjuta och de är starka. Men jag tror inte att det är den kompetensen vi behöver.

Åklagarkritiken får rikspolischefen Bengt Svenson att se rött.

– Vi diskuterar vare sig resursfrågor eller kompetensfrågor i media. Det här är ju sådana saker som vi ska lösa i en konstruktiv anda för att saker och ting ska bli bättre.

Bakgrunden till bråket mellan polis och åklagare är kritiken från OECD, som Ekot berättat om i dag.

Chefen för gruppen mot korruption Mark Pieth undrade i dag om Sverige verkligen gör sitt bästa i kampen mot korruptionen. Pieths uttalande kom efter tisdagens besked om att jas-utredningen läggs ner.

Riksåklagaren Anders Perklev tillbakavisar kritiken.

– Den här kritiken utgår uppenbarligen från ett enskilt fall, där man har beslutat att lägga ner förundersökningen. I det fallet så handlar det om en strikt rättslig bedömning där man har bedömt att utredningen nu visar att det inte finns tillräckliga bevis för åtal. Då ska också förundersökningen läggas ner. Så den kritiken i det enskilda fallet menar jag är lite missriktad.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se