Kommuner och landsting får miljarder

Kommunerna och landstingen får ett extra ekonomiskt tillskott på 3,3 miljarder kronor i år. Det handlar dels om en återbetalning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutade om i dag, dels om lägre försäkringspremier tack vare fallande sjuktal.

SKL:s ordförande Anders Knape välkomnar tillskotten till landets kommuner och landsting.

– Det innebär ju att våra medlemmar får ett substantiellt ekonomiskt tillskott i en svår ekonomisk situation, säger Anders Knape.

De extra 3,3 miljarderna består av två delar. Dels betalar kommunernas och landstingens intresseorganisation SKL tillbaka en miljard av sin förmögenhet till medlemmarna.

Dels sänker försäkringsbolaget Afa Försäkring försäkringspremierna för de försäkringar som ingår i kommunernas och landstingens kollektivavtal med anställda och deras fackförbund. De lägre premierna beror i sin tur på fallande sjuktal.

Och tidpunkten för tillskotten kunde knappast varit bättre vald. På grund av lågkonjunkturen och den fallande sysselsättningen minskar skatteinbetalningarna till kommuner och landsting. Något som de extra tillskotten delvis kan kompensera för.

– Det underlättar ju boksluten 2009 där många riskerar att få underskott och det är väldigt viktigt om man kan dra ner underskotten, eller undvika underskotten. Jag tror att det kommer att tas väldigt positivt emot ute bland medlemmarna, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se