Kraftiga nedskärningar vid Apoteket

Antalet anställda på Apotekets huvudkontor kommer att minskas kraftigt. Bara var tredje anställd inom marknad och kommunikation, IT och ekonomi på företaget blir kvar, rapporterar tidningen Dagens Apoteks webbupplaga.

Det arbetar drygt 500 personer på huvudkontoret i dag och förhandlingar om nedskärningar kommer att påbörjas efter semestern.

Att Apoteket skär ner hänger samman med att apoteksmonopolet upphör den 1 juli, och många apotek kommer att privatiseras.