Risk för ras i Rosengård i Malmö

Nu slår stadsbyggnadskontoret i Malmö larm om rasrisk i bostadsområdet Herrgården i Rosengård. I slutet av förra året fick stadsbyggnadskontoret upp ögonen för de nedgångna fastigheterna. Vid en inspektion under våren har man funnit sprickor på både fasader och balkonger, och det finns risk för ras. (SR Malmö)