Stöd för Barroso som fortsatt ordförande

På EU-toppmötet i Bryssel kom EU-ländernas stats- och regeringschefer sent i kväll enhälligt överens om att stödja José Manuel Barroso som ordförande för EU-kommissionen i ytterligare fem år. Det forsatta mandatet för Barosso måste också godkännas av EU-parlamentet.