EU-toppmötet

Skärpt banktillsyn inom EU

EU:s stats- och regeringschefer har också enats om skärpt tillsyn över banker och andra finansiella institutioner i unionen.

Det handlar bland annat om att inrätta tre myndigheter som ska övervaka enskilda banker, försäkringsbolag och värdepappersinstitut.

Diplomatkällor i Bryssel uppger att överenskommelsen bygger på villkoret att de nya EU-myndigheterna inte ska kunna tvinga enskilda länder att ta över ansvaret för krisdrabbade finansiella institutioner.

Förslagen ska formellt antas under fredagens fortsatta EU-toppmöte.