Förståndshandikappad får behålla dotter

En förståndshandikappad mamma i Umeå får rätt att ta hand om sin dotter, efter ett beslut i Regeringsrätten.

Socialnämnden ansökte om att flickan skulle omhändertas, eftersom man ansåg att mamman inte skulle kunna klara att ta hand om henne, skriver Västerbottens Folkblad.

Men enligt regeringsrätten kan beslut om tvångsvård av ett barn kan inte grundas på hypotetiska resonemang om framtiden. Därför får kvinnan vårdnad om sin dotter.

Kvinnans egen plan är att flytta hem till sina föräldrar med barnet.