Ryssland-Vitryssland

Bristande personkemi orsak till konflikten

För några år sedan var Ryssland och Vitryssland på väg att smälta samman till ett enda land. Men i dag står de båda länderna längre ifrån varandra än någonsin, och det beror på den dåliga personkemin i den politiska toppen, menar Jakub Swiecicki, som är Vitrysslandskännare vid Utrikespolitiska institutet.

– Det är ganska klart att Rysslands tidigare president, och numera premiärminister Putin och Vitrysslands president Lukasjenko inte drar jämnt. Det är konflikter dem emellan.

Vad grundar sig den konflikten i?

– Just nu är det ekonomin, men jag tror att det beror på att ledarna har olika personligheter. Och jag tror att Putin är ganska trött på den nyckfulle, och inte helt beräkneliga, Alexander Lukasjenko.

Är den här konflikten bara en personlig konflikt mellan dem?

– Det verkar så, för länderna har ganska mycket gemensamt.

Gnisslet i relationerna mellan Ryssland och Vitryssland beror alltså, enligt Jakub Swiecicki, främst på att ländernas ledare ogillar varandra. Men genom denna personliga konflikt tar de stora ekonomiska och politiska risker.

Vad president Medvedev tycker om Lukasjenko är ännu okänt. De skulle ha träffats på ett säkerhetspolitiskt möte i Moskva nyligen, men Lukasjenka uteblev i protest mot Rysslands importstopp av vitryska mejeriprodukter.

Men nu släpps åter den vitryska mjölken in på den ryska marknaden. Kanske blev ledarna i Kreml rädda för att helt förlora inflytandet över Vitryssland, som har stor strategisk betydelse, inte minst som transitland för rysk gas och olja.

Men även Vitryssland förlorar på konflikten. Landets ekonomi är kraftigt försvagad av den ekonomiska krisen, och man har inte råd att gå miste om varken den viktiga ryska exportmarknaden eller den ryska energin.

För några år sedan planerades i princip en sammanslagning av Ryssland och Vitryssland till ett land. I nuläget känns det som en främmande tanke.

– Lukasjenko understryker ganska motsägelsefullt att han trots allt vill ha en närmare integration med Ryssland, men just nu är den personliga konflikten så stor att det inte är möjligt, säger Jakub Swiecicki, Vitrysslandskännare på Utrikespolitiska Institutet.

Kristoffer Lieng
kristoffer.lieng@sr.se