EU-styrd finansinspektion kan inrättas

EU:s regeringschefer väntas i dag besluta om inrättandet av en gränsöverskridande finansinspektion. Den nya myndigheten ska ha ett särskilt ansvar att övervaka banker och finansinstitut som har verksamhet i flera länder.

Det handlar om att ha bättre kontroll över internationella banker och finansinstitut med verksamhet i flera länder, så att problem som kan sprida sig från ett land till ett annat ska upptäckas på ett tidigt stadium.

Det har talats om det här i flera år, men det blev ingen fart i arbetet förrän banker runt om i världen och i Europa verkligen började krisa förra året. Så bättre sent än aldrig men förhoppningsvis ska EU-länderna vara bättre förberedda vid nästa finanskris.

I princip är EU-länderna överens om att det här behövs. Det som regeringscheferna måste reda ut här på toppmötet i Bryssel är att Storbritannien har velat ha försäkringar om att den här finansinspektionen inte ska ha sådana maktbefogenheter att den kan tvinga ett enskilt land att ta över en bank som har problem, om landet inte vill.

Sedan återstår förstås den delikata frågan hur chefen för den här myndigheten ska väljas, enligt förslaget ska samtliga nationella centralbankschefer, i Sveriges fall alltså chefen för Riksbanken, rösta fram myndighetschefen.

Storbritannien hade även här en invändning, att det inte per automatik ska vara chefen för den Europeiska centralbanken, vilket enligt britterna skulle kunna missgynna de länder som står utanför eurosamarbetet.

Planen är nu att EU-kommissionen i höst ska lägga fram ett förslag om hur den här myndigheten ska fungera så att nya regler för tillsyn av europeiska banker och finansinstitut kan träda i kraft nästa år.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se