EU-toppmötet

Låta Irland folkomrösta igen möter kritik

På EU:s toppmöte försöker regeringscheferna nu också få en lösning på Irlandsfrågan. Det handlar om att utforma ett förslag så att Irland, som ju röstat nej till Lissabonfördraget, kan hålla en ny folkomröstning. Det stora problemet i överläggningarna har varit Storbritanniens motstånd. 

Som enda land har Storbritannien vägrat godkänna Irlands garantier för att irländska abortlagar samt irländsk beskattning och neutralitet inte ska beröras av Lissabonfördraget.

Storbritannien har ingenting att invända mot garanterierna i sig. Däremot kräver britterna att garantierna inte ska behövas godkännas av varje lands parlament. Irlands garantier om Lissabonfördraget ska alltså inte vara en del av fördraget.

Orsaken till det här krångliga resonemanget är att Storbritanniens premiärminister Gordon Brown inte vill att hans motståndare, det konservativa partiet ska få chansen att riva upp Lissabonfördraget.

För att utforma det här har Brown suttit i överläggningar idag på morgonen med bland annat Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt plus Frankrikes president Sarkozy o Tysklands förbundskansler Merkel.

Försök till uppgörelse med alla regeringschefer började för någon timme sedan då alla regeringscheferna satte sig runt förhandlingsbordet. Enligt uppgift till Ekot tyder det mesta på att det blir en överenskommelse.

En uppgörelse som slutändan förstås handlar om att få Irland att efter sitt nej i en ny folkomröstning i höst rösta ja till Lissabonfördraget.

Eller som det uttrycks i det textförslag som finns om garantierna: "Att kunna lugna det irländska folket och undanröja dess betänkligheter".

Herman Melzer, vid EU:s
toppmöte i Bryssel

herman.melzer@sr.se