EU-TOPPMÖTET

Enighet i EU om Irlands folkomröstning

På EU:s toppmöte har nu regeringscheferna också fått en lösning på Irlandsfrågan. Alla är överens om de rättsliga garantier som ska göra det möjligt för Irland att åter rösta om Lissabonfördraget.

Som enda land har Storbritannien tidigare vägrat att godkänna Irlands garantier för att irländska abortlagar samt irländsk beskattning och neutralitet inte ska beröras av Lissabonfördraget.

Storbritannien hade ingenting att invända mot garanterierna i sig. Däremot krävde britterna att garantierna inte skulle godkännas av varje lands parlament. Irlands garantier om Lissabonfördraget skulle alltså inte vara en del av fördraget.

Orsaken till det krångliga resonemanget är att Storbritanniens premiärminister Gordon Brown inte ville att hans motståndare, det konservativa partiet ska få chansen att riva upp Lissabonfördraget.

För att utforma det här har Brown suttit i överläggningar i dag på morgonen med bland annat Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, Frankrikes president Sarkozy och Tysklands förbundskansler Merkel.

Efter förhandlingarna är nu alla EU-ledare överens de rättsliga garantier som gör det möjligt för Irland att ha en ny folkomröstning om Lissabonfördraget.