Ekonomin och Irland i fokus på toppmötet

Irland fick i dag de garantier som landets regering krävt för att det ska gå att förmå irländarna att rösta ja till det nya EU-fördraget, det blev klart när toppmötet avslutades i Bryssel i dag. Förutom Irland var ekonmin högt upp på agendan.

EU:s ordförande, den tjeckiska regeringschefen Jan Fischer, var nöjd med mötet.

– Det tjeckiska ordförandeskapet kommer att mätas utifrån resultaten från det här toppmötet. Vi har utfärdat garantier för Irland, vi har valt en ny ordförande för den europeiska kommissionen, vi har tagit ett beslut i klimatfrågan och vi har uttryckt politisk enighet för en ram för finanspolitiken. Så jag tror att minnet av Tjeckien som ordförandeland blir hågkommet på ett bra sätt, säger Tjeckiens premiärminister Jan Fischer.

Det blev ekonomi och Irland som dominerade den andra och avslutande dagen på EU-toppmötet här i Bryssel.

Irland, som är det enda EU-land där det hålls en folkomröstning om det nya EU-fördraget fick de garantier som den irländska regeringen tror sig behöva för att övertyga irländarna om att i den andra folkomröstningen i oktober i år säga ja till det nya EU-fördraget.

Irländarna har fått en försäkran om att de ska kunna känna sig trygga i att det nya EU-fördraget inte gör att landet måste avskaffa sitt abortförbud, att EU inte ska kunna tvinga Irland att höja skatterna och att Irland inte ska kunna tvingas överge sin neutralitet.

Ingen av de här tre frågorna påverkas egentligen av det nya EU-fördraget. Men det var vad som nejsidan i den första folkomröstningen hävdade för ett år sen, och därför ville den irländska regeringen ha de här garantierna.

Regeringscheferna beslutade också om att inrätta en europeisk finansinspektion som ska hålla ett öga på banker och finansföretag som har verksamhet i flera länder, så att man ska få bättre framförhållning vid nästa ekonomiska kris när problemen sprider sig från land till land.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se