Läkare har inte alltid rätt kompetens

Läkare som arbetar i andra länder har inte alltid rätt kompetens för sitt nya jobb. När det fria vårdvalet införs i EU kan ett ökande antal patienter och sjukvårdspersonal flytta över gränserna.

Redan nu uppstår problem när allmänläkare med utländsk utbildning anställs vid svenska vårdcentraler, säger Annika Eklund Grönberg, ordförande i svensk förening för allmänmedicin.

– Det som kallas för specialist i allmänmedicin i andra länder, eller GP: s, de har ofta helt andra arbetsuppgifter. Antingen är det avgränsat så att man inte tar de svårast sjuka, äldre, barn eller gynekologi. Man sorterar ut vissa delar av patienterna. Framförallt är det så att man inte är specialistutbildad. Man har inte kompetens att driva redningar och behandlingar lika långt som vi gör utan är van att remitera väldigt tidigt.

Läkare som vill arbeta i Sverige får ansöka om svensk läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Har man redan en läkarlegitimation från annat EU-land görs ingen jämförelse av utbildningarna. Det medför ibland att just allmänläkare inte har likvärdig utbildning, säger Annika Eklund Grönberg.

– Det jag tycker är viktigt är att försöka att försöka ta reda på att den doktor man går till är specialist i allmänmedicin. Vi ska inte glömma att det här gäller även de som är svenska läkare och men som är utbildade i andra specialiteter men som antingen arbetar som hyrläkare, vikarie eller vill komma ut och jobba i allmänmedicin men inte har vår kompetens. Det är ett problem det också. Det har inte att göra med att man är utlandsfördd.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se