Flytvästar kunde ha räddat 280 liv

Åtta av tio som drunknar vid fritidsbåtsolyckor skulle ha överlevt om de använt flytväst, enligt Svenska livräddningssällskapet.

Under de senaste tio åren har 355 personer omkommit i samband med olyckor med fritidsbåtar och livräddningssällskapet menar att cirka 280 personer troligtvis skulle ha överlevt om de använt flytväst.

De flesta bad- och båtolyckor med dödlig utgång inträffar i mindre sjöar och vattendrag.