Fotboja för kan bli vanligare för unga

Justitieminister Beatrice Ask öppnar för att införa elektronisk fotboja som straff även för unga brottslingar.

Om unga kriminella kan förses med fotboja, skulle det innebära att de skulle kunna gå i skolan eller arbeta, men däremot inte lämna hemmet på kvällar och helger för att eventuellt träffa andra brottslingar.

På torsdag beslutar regeringen om en stor översyn av hela det svenska straffsystemet och ett av utredarens uppdrag blir att överväga fotboja som en ny straffpåföljd för unga brottslingar.

Thomas Bodström, ordförande i riksdagens justitieutskott är emot tanken.

– Fotboja är ett alternativ till fängelse. Vi ska inte ha barn i fängelse, säger Bodström.