Världsbanken än mer dyster

Världsbankens syn på den globala recessionen är ännu dystrare nu än tidigare, så nu sänker man sin globala BNP-prognos för i år till -2,9 procent. Så sent som i mars trodde Världsbanken att tillbakagången skulle stanna på 1,7 procent.

Nästa år väntas en BNP-ökning i världen på 2 procent, vilket också är en nedskrivning jämfört med Världsbankens tidigare prognos på plus 2,3 procent.

Världsbanken pekar också på en risk för att kapitalflykt från världens utvecklingsländer kommer bidra till ett ökat antal fattiga och arbetslösa.

För Mexikos del menar Världsbanken att utbrottet av fågelinfluensan där innebar så stora avbräck för bland annat handel och transporter, att Mexikos BNP för andra kvartalet kommer bli 2,2 procent lägre än vad den hade blivit utan sjukdomen.