Färre känner sig ensamma

Känslan av ensamhet har minskat något i Sverige. Det visar studier vid Uppsala universitet.

Förra året kände 42 procent av de vuxna i undersökningen att de ofta eller i bland kände ensamhet. Det är sju procentenheter mindre än vid ensamhetsstudien 1985.

Känslan av ensamhet är vanligast bland unga människor och kvinnor.¨

Ensamhet är egentligen en blandning av känslor, där bland annat nedvärdering, alienation, självömkan och desperation ingår, säger Lars Törnman, professor i sociologi, som lett studien.