Färre sjukskrivna i maj

Sjukskrivningarna fortsätter att minska. Det visar Försäkringskassans ohälsotal, som nu är 34,6 dagar per år. Det är en minskning med 7,4 procent jämfört med för ett år sedan.

Ohälsotalet är ett mått på frånvarodagar, som ersätts av sjukförsäkringen.

Sjukersättning och aktivitetsersättning står för 27,2 dagar av det totala ohälsotalet, medan sjukskrivning utgör 7,4 dagar, enligt maj statistiken.

Minskat antal sjukskrivningar är fortfarande huvudorsaken till det sjunkande ohälsotalet.