Största myggbekämpningen någonsin

I dag inleds Sveriges största flygburna bekämpningsinsats någonsin mot stickmyggor. Den äger rum vid nedre Dalälven, där de boende har lidit svårt av myggplågan tidigare år.
(SR Upplandsnytt)