Notan för ett barn: 1 miljon kronor

Ett barn kostar föräldrarna drygt 1 miljon kronor från födseln upp till 19 års ålder, enligt en undersökning från Swedbank. Största utgiftsposterna är mat och kläder som kostar drygt en halv miljon kronor.

Barnet kostar mest under sitt första levnadsår, 78 000 kronor, inklusive inkomstbortfallet för föräldraledighet.

Sedan sjunker kostnaden ned till drygt 50 000 kronor per år, för att öka igen i tonåren, när trycket ökar på mat- och klädkontot.