Dolda risker med företagsobligationer

Företagsobligationer har på kort tid blivit en av de mest populära sparformerna bland småsparare. Räntan är högre än statsobligationer, men det är inte säkert att spararna alltid förstår riskerna, varnar Claes Hemberg, sparekonom på nätmäklaren Avanza.

– Spararna letar dels efter fonder som har hög tillväxtpotential, sen letar de också efter fonder som känns trygga. Och i kategorin trygga så tror spararna att företagsobligationer är trygga. Ja, vissa är säkert det, men andra är det inte, och det är svårt för spararna att förstå. Spararna borde läsa på lite mer och kanske inte köpa allt som gäller företagsobligationer, säger Claes Hemberg.

Avkastning kan inte vara både hög och säker, det är en av finansmarknadens grundregler. En anledning till företagsobligationernas popularitet är att de ger några procentenheters högre avkastning än statsobligationer, som är helt säkra, medan den högre risken inte alltid är lika uppenbar.

Ingen väntar sig att stora företag som Volvo ska hamna på obestånd och att obligationerna som de utfärdat ska kunna bli värdelösa. Men å andra sidan var det ytterst få som kunde förutse att den amerikanska storbanken Lehman Brothers skulle gå i konkurs - som skedde i fjol.

Ett annat problem med företagsobligationer är att de är så dyra att de är svåra för småsparare att köpa. Då kan man istället köpa fonder som investerar i företagsobligationer. Men dessa har en avgift som äter upp en del av vinsten och om marknadsräntorna stiger faller fonderna i värde.

Trots detta har företagsobligationsfonder varit den näst mest populära fondkategorin hos nätmäklaren Avanza hittills i juni.

– Redan i höstas, när räntan gick ner, så ville spararna ha nya sparformer. Men det är framförallt under våren som företagsobligationsfonder blivit populära, för de är oftast mycket enklare att spara i.

Vad är det som lockar med företagsobligationer?

– Företagen har fått svårt att låna, och då kan spararna låna ut till dem. Räntorna kan vara någonstans mellan tre-fyra, upp till tio procent per år. Det låter väldigt bra, tycker spararna, säger Claes Hemberg på Avanza.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se