Fördomar styr prestationer i skolan

En stor internationell studie, som nu publiceras i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS, visar att resultaten i naturvetenskap och matematik bland killar och tjejer i högstadiet kan påverkas av en omedveten uppfattning i befolkningen om att män skulle ha större fallenhet för naturvetenskapliga ämnen än kvinnor.

Att killar skulle vara bättre än tjejer på att exempelvis räkna ut g-krafterna i en berg- och dalbana tycks vara en utbredd uppfattning i världen. Ungefär 300 000 människor i ett 30-tal länder har genomgått ett datorbaserat test som mäter omedvetna eller icke kontrollerbara fördomar.

Testet har kartlagt hur deltagarna kopplar ihop orden "man" och "kvinna" med "naturvetenskap" och "humaniora", och visar att sju av tio gör en starkare koppling mellan män och naturvetenskap än mellan naturvetenskap och kvinnor.

Den här kopplingen är som starkast i Kina, men Sverige kommer inte långt därefter. Sedan har forskarna jämfört testresultatet för respektive land med resultatet av nationella prov i naturvetenskap och matematik bland killar och tjejer på högstadiet. De kom fram till att ju starkare koppling det finns i ett land mellan "man" och "naturvetenskap" desto större skillnad är det mellan killars och tjejers prestationer i de nationella proven, säger Nazar Akrami, en av de inblandade forskarna vid institutionen för psykologi i Uppsala.

– Flickorna presterar sämre än killarna och då tror vi att det här beror på de stereotypa uppfattningar man har.

Det här är alltså uppfattningar som man kan ha utan att veta om det och som yngre tar till sig och rättar sig efter.

– Precis som vuxna får ju barnen det från omgivningen. Att man hör och ser exempel, att man hör och ser att det är killar som har presterat bättre, säger Akrami.

– Vi har faktiskt frågat om de kopplar män mer med naturvetenskap och kvinnor med samhällsvetenskap. Då säger de faktiskt nej. Det skulle man kunna tänka sig. Tänk dig att fråga vilken lärare som helst på någon skola i Sverige. De flesta skulle svara "nej, det skulle jag inte säga, utan vi har tjejer som är duktigare i matte eller naturvetenskap", men i själva verket har man en massa stereotypa tankar, associationer som man blir påverkad av omedvetet.

– Om vi ska bryta den här cirkeln så måste vi för det första tänka annorlunda - "ja, tjejer kan faktiskt vara bättre än vissa killar i alla fall i både naturvetenskap och matte" och för det andra kunna bortse från verkligheten, där vi ser att killar i dag presterar bättre. Det är för att de har förutsättningarna. Vi måste ändra förutsättningarna för att prestera samt våra tankar. Vilket man rakt av kan säga är ganska svårt, säger Akrami.

Berit Nygren
berit.nygren@sr.se

Lisen Forsberg, SR:s vetenskapsredaktion
lisen.forsberg@sr.se