Stora säkerhetsproblem vid vägarbeten

Nu under sommaren är den mest intensiva tiden för vägarbeten men säkerheten vid vägarbetena är ofta dålig. Det enligt en rapport som Fackförbundet Seko publicerar i dag. Åtta av tio av de vägarbetare som tillfrågats tycker inte att bilisterna tar tillräckligt med hänsyn till dem som arbetar på vägen.

Per Danielsson jobbar på vägarna i Umeå:

– Klimatet i trafiken har blivit mer stressigt. Bara bilisterna kommer fram ger de fullständigt tusan i övriga trafikanter och i oss, säger han.

Den undersökning bland 2 000 vägarbetare som Seko låtit Novos Opinion göra visar på stora säkerhetsproblem. Varannan vägarbetare känner oro ute på vägarna och mer än var tredje uppger att det varit en eller flera trafikrelaterade incidenter vid deras arbetsplatser det senaste året. Och ett av de stora problemen är just hastigheten, säger Lars Nilsson, ombudsman på Seko.

– Vi kan skylta ner till 30 förbi vägarbeten, men vi har gjort mätningar där snitthastigheten ligger på över 45 kilometer i timmen. Flera gånger per dag är det "oj-händelser" där det kunde ha hänt en allvarlig olycka, men det blev bara ett "oj", säger Lars Nilsson.

Enligt en undersökning från Vägverket omkom 20 personer vid vägarbeten under åren 2003 till 2007, de flesta trafikanter och två av dem vägarbetare. Under samma period skadades 115 personer svårt och över 800 lindrigt.

Från Seko vill man att väghållaren, alltså Vägverket eller kommunen som ansvarar för vägen, ska leda om trafiken om det är ett vägarbete på en större väg. Men går inte alltid säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

– Det skulle få orimliga konsekvenser och det innebär att trafiksäkerheten kanske skulle bli osäkrare också. Därför vi för in trafiken på ett vägnät som inte är anpassat för tung trafik. Förbi skolor och daghem, säger Erixon.

Vägverket satsar hellre på att få trafikanterna att hålla hastigheten och entreprenörerna att sköta säkerheten på vägarbetsplatserna ordentligt. På en bensinmack i Umeå ser bilisterna Lars Mohlin och Carina Jonsson flera orsaker till varför det ibland går för snabbt.

– En del tänker väl bara på sig själva att de ska fram till varje pris, och då tar de inte hänsyn till att det finns andra, säger Carina Jonsson.

– De kanske är får dåligt skyltat ibland och vissa skiter i det. Så är det ju, vissa har bråttom, vissa har inte det, säger Lars Mohlin.

Anna Burén, Umeå
anna.m.buren@sr.se