Riksdagsledamöter bryter mot reglerna

Uppdaterad: 10:42
Flera riksdagspolitiker har låtit vuxna barn folkbokföra sig och bo i riksdagens övernattningslägenheter, trots att det bryter mot reglerna. Riksdagsledamoten Anita Brodén (FP) medger att hon har haft släktingar boende i sin övernattningsbostad men säger att hon trodde att hon följt riksdagsförvaltningens anvisningar.

I ett pressmeddelande skriver Anna Brodén att hon varit i kontakt med riksdagsförvaltningen och att hon fick anvisningar angående att ha inneboenden i bostaden.

– Jag har nu blivit uppmärksammad på att de fullständiga reglerna för riksdagens övernattningsbostäder innehåller begränsningar som gör att detta förfarande troligen inte är tillåtet. Jag kommer därför att omgående kontakta riksdagsförvaltningen för att reda ut vad som gäller.

Grannar uppger för Dagens Nyheter att dottern bor i lägenheten permanent.

Normalt bor riksdagsledamöter hyresfritt i riksdagens lägenheter.

Om anhöriga bor i riksdagslägenheten, ska dessa betala en fjärdedel av lägenhetens normala hyra.

Närstående får enligt reglerna bara befinna sig i lägenheten enstaka dagar, när riksdagsledamoten finns på annat håll.

De anhöriga får inte heller vara folkbokförda i lägenheterna.