Svenskarnas stöd för euron ökar

Om det varit en folkomröstning om euron i maj i år skulle 43 procent rösta nej och 42 procent rösta ja till att Sverige skulle införa euron. Så liten har skillnaden inte varit sedan folkomröstningen 2003.

En större andel män än kvinnor är positiva till euron, 47 procent jämfört med 37 procent.

Det visar Statistiska centralbyråns majmätning av svenska folkets eurosympatier.