Karolinska skärper kontroll över journaler

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge skärper kontrollen av vilka som tittar i patientjournaler utan att behöva det för arbetet. Datainspektionen har kritiserat sjukhusets rutiner.

Karolinska universitetssjukhuset har 1,5 miljoner patientjournaler och 23 000 som har tillång till dem.

Karolinska ska nu bland annat kontrollera 100 journalöppningar i månaden.

Dessutom kommer man att kontrollera 10 journalöppningar av två slumpmässigt utvalda användare på sjukhusets cirka 70 kliniker.

Senast den 1 februari nästa år ska Karolinska universitetssjukhuset redovisa hur åtgärdsplanen ska redovisas.