Romska barn levde i misär på camping

Göteborgs kommun får mycket hård kritik av länsstyrelsen för att inte ha sett till barnens bästa vid handläggningen av hur flera romska familjer levde i en numera nedlagd campingplats.

Håkan Frändemark, socialkonsulent på Socialstyrelsen i Västra Götaland besökte de slitna campingstugorna och husvagnarna och anser att  kommunen borde agerat mer kraftfullt.

– Det var helt otroligt, man blev rörd och ledsen när man såg hur de små barnen hade det. Det var husvagnar som borde ha varit skrotade för flera år sedan. Det var hål i golvet och det var unken lukt och i campingstugorna så hängde det elledningar, oisolerade. Livsfarligt för barn att visats i. Det finns inget barn som förtjänar att visats i en sådan miljö.

Enligt Göteborgs kommun handlar det om 16 barn som bodde på campingplatsen, länsstyrelsen anser dock att det var betydligt fler som levde, alltifrån ett par månader till betydligt längre än ett år på campingplatsen.

Det handlar om en numera nedlagd campingplats som i flera år varit mycket kritiserad och omdebatterad, mycket på grund av att många hemlösa bott där och det har också ofta varit bråk på campingområdet.

Men för ett par år sedan upptäcktes romska familjer bo på campingplatsen, vilket personal inom socialtjänsten i Göteborg beskrev för bland annat ansvariga politiker och tjänsteman men inget hände förrän barnfamiljernas situation blev känd i media.

Socialdemokraten Dario Espiga är ansvarigt kommunalråd och han säger att den främsta förklaringen är att det finns oklarheter med vilka regler som gäller för hur länge EU-medborgare, i det här fallet från Rumänien, kan bo i andra länder och vilka skyldigheter en kommun då har att ingripa, till exempel när det gäller barns rättigheter.

– Det är det som har gjort det väldigt svårt att agera, vi ville göra vårt bästa.

Skulle du själv vilja bo som de gjorde där?

– Nej, jag tror ingen skulle vilja bo där. Det var ett ganska nerslitet område med många missbrukare som bodde där. Det var inget värdigt boende för någon, säger Dario Espiga.

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se