EU-kritisk partigrupp bildad i parlamentet

Maktbalansen i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden förskjuts åt ett mer EU-skeptiskt håll sedan de brittiska konservativa samlat tillräckligt många ledamöter från andra länder för att bilda en egen partigrupp, rapporterar vår korrespondent.

Europaparlamentet får nu en ny, EU-skeptisk partigrupp. Det är de brittiska konservativa, de så kallade Tories, som lämnar parlamentets största grupp EPP-gruppen där de flesta konservativa och kristdemokratiska partierna i EU-länderna ingår, däribland de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.

Tillsammans med partierna Lag och Rättvisa från Polen och ODS från Tjeckien bildar de en, vad de kallar för en antifederalistisk, partigrupp.

De brittiska konservativa har länge tyckt att EPP-gruppen är alldeles för positiv till att fördjupa samarbetet inom EU. De är själva väldigt mycket för frihandel och avskaffande av handelshinder på den gemensamma inre marknaden inom EU, men tycker i alla andra frågor att samarbetet ska hållas på en så låg nivå som möjligt.

Förutom de tre partierna från Storbritannien, Tjeckien och Polen har också ledamöter från Belgien, Finland, Nederländerna, Ungern och Lettland anslutit sig.

Fortfarande är de traditionella partigrupperna, där partierna är med utifrån ideologisk samhörighet, större inom Europaparlamentet.

Det anmärkningsvärda i det här är att det inte längre är mindre partier på de politiska ytterkanterna eller enfrågepartier som ensamma står emot en i övrigt EU-vänlig majoritet inom Europaparlamentet, utan att det är ett stort parti med brett folkligt stöd i ett av EU:s största medlemsländer som tydligt tar ställning emot fortsatt integration inom EU.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se