Säpo tvingas till skadestånd för kränkning

Uppdaterad: 07:25
Justitiekanslern, JK, har beslutat att Säpo ska betala sammanlagt 290 000 kronor till tolv personer sedan deras mänskliga rättigheter kränkts genom att de åsiktsregistrerats.

– De ska få skadestånd därför att Säpo har haft uppgifter om dem registrerade för lång tid utan att gallra dem, säger justitiekansler Göran Lambertz intervjuas.

Vad för regler har de brutit mot?

– Man har brutit mot Europakonventionens regel om skydd för privatlivet och skydd för yttrandefriheten. Dessutom har man brutit mot en regel som säger att man ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel om påstår att man har blivit utsatt för en sådan här kränkning, säger justitiekansler Göran Lambertz.

I juni 2006 slog Europadomstolen slog fast att svenska staten genom sin hantering av Säpoakter hade kränkt fem personer enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Domstolen ålade staten att betala skadestånd till de fem.

Efter den domen vände sig cirka 130 personer i Sverige till JK och hävdat att de kränkts på liknande sätt.

Nu har alltså JK bestämt att tolv av dem, tio män och två kvinnor, ska få mellan 15 000 och 30 000 kronor vardera i ersättning. Och det är säkerhetspolisen som ska betala.

– För sina egna pengar. Sedan kan det hända att de får kompensation, det vet man inte.

Ytterligare 82 personer får nej till sin ansökan om skadestånd.

– De har antingen inte varit registrerade eller varit registrerade, men under korrekta förhållanden.

Men är inte registrering över huvud taget fel?

– Nej, det är inte fel. Man får ha ett sådant register där man registrerar personer som man bedömer kan vara ett hot mot statens säkerhet.

Ytterligare ett 30-tal fall kommer att avgöras inom kort, säger Göran Lambertz. Och alla de som får nej kan vända sig till domstol.

– De kan inte överklaga JK:s beslut i teknisk mening, men de kan gå till domstol, säger Göran Lambertz

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se